Compliance

Sustav zviždača

Pridržavanje zakona, pravila i internih smjernica ima najviši prioritet u društvu Porsche Holding. Naime, samo ako se pridržavamo pravila i standarda možemo izbjeći štetu po naše društvo, naše zaposlenike i poslovne partnere. Nepropisno ponašanje mora se stoga na vrijeme prepoznati, razriješiti i bez odgađanja otkloniti.

Zbog toga je potrebna pozornost svih zaposlenika kao i njihova spremnost da u slučaju konkretnih dokaza ukažu na eventualno ozbiljno kršenje propisa. Od izuzetne važnosti su nam također i odgovarajuće informacije dobivene od poslovnih partnera, klijenata ili ostalih trećih osoba.

Sustav zviždača odgovoran je za obavijesti koje su upućene u vezi s ozbiljnim kršenjem propisa i zakona. To uključuje osobito kršenje onih propisa kojima se ozbiljno narušava ugled ili ugrožavaju financijski interesi Porsche Holdinga ili nekog njegovog društva.

Sustav zviždača važan je element u dobrom vođenju poslovanja. U okviru poštenog i transparentnog procesa sustavom zviždača osigurava se zaštita društva, uključenih pojedinaca i samih zviždača. Brže provođenje jedinstvenih procedura te povjerljiva i stručna obrada zaprimljenih obavijesti od strane internih stručnjaka čine temelj ovog sustava.

 

Zviždač/zviždačica
(interno ili eksterno)

 

Eksterni kanal izvješćivanja

 

Kanali izvješćivanja u koncernu Volkswagen

Pravobranitelji
(vanjski odvjetnici)

 

Istražni ured
Mjesto prvog kontakta u koncernu Volkswagen

Dr. Rainer Buchert:

Thomas Rohrbach

Prosljeđivanje provjerenih informacija koje je odobrio zviždač

e-mail: io@volkswagen.de

Tel. +49 69-71033330
Ili    +49 6105-921355

Tel. +49-69-65300356

 

Tel. +800 444 46300  +49 5361 946300

Fax: +49-69-71034444

Fax: +49-69-65009523

 

Web: http://www.bkms-system.com/vw

e-mail:
dr-buchert@drbuchert.de

e-mail:
rohrbach@ra-rohrbach.de

 

Adresa: p.p. 1717, 38436 Wolfsburg, Njemačka

Adresa:
Bleidenstraße 1,
Frankfurt am Main
Njemačka

Adresa:
Wildgäßchen 4,
60599 Frankfurt am
Main, Njemačka