Impressum

Porsche Croatia je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
IBAN: HR5624840081100156754
Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

UPRAVA:
Ivo Ivančević
Martin Wienerroither
Kontakt: info@porschecroatia.hr

VOLKSWAGEN
Direktor marke: Ronald Barčan
Voditelj marketinga i PR-a: Ana Samaržija
Kontakt: volkswagen@porschecroatia.hr

AUDI
Direktor marke: Vladimir Lipovac
Voditelj marketinga i PR-a:
Petra Kovačević
Kontakt: audi@porschecroatia.hr

POSTPRODAJA
Direktor postprodaje: Vicko Ljuban
Voditelj marketinga postprodaje:
Nenad Jović
Skrb o kupcu: Martina Pavlović
Kontakt: postprodaja@porschecroatia.hr

SEAT
Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a:
Ivana Nevistić
Kontakt: seat@porschecroatia.hr

VELIKI KUPCI
Direktor: Dražen Došen
Kontakt: veliki.kupci@porschecroatia.hr

CUPRA
Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a:
Ivana Nevistić
Kontakt: cupra@porschecroatia.hr
DAS WELTAUTO
Direktor: Hrvoje Miklaušić
Voditelj marketinga i PR-a: Hrvoje Crnković
Kontakt: dasweltauto@porschecroatia.hr

ŠKODA
Direktor marke: Elisabeth Bruder
Voditelj marketinga i PR-a:
Sanja Stanić
Kontakt: skoda@porschecroatia.hr