Impressum

Porsche Croatia je društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2.

Poštanska adresa:
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
Tel: + 385 1 62 69 111

Porsche Croatia je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872. (MB) poslovnog subjekta: 1435396, (OIB/PDV ID): HR56007827423.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
IBAN: HR5624840081100156754
Iznos temeljnog kapitala: 10.433.339,97 EUR, uplaćen u cijelosti.

VOLKSWAGEN
Direktor marke: Filip Rakulj
Voditelj marketinga i PR-a: 
Marko Dragun
Kontakt: volkswagen(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

AUDI
Direktor marke: Vladimir Lipovac
Voditelj marketinga i PR-a:
Ivana Nevistić Sabljić
Kontakt: audi(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

SEAT
Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a:
Darija Kralj
Kontakt: seat(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

CUPRA
Direktor marke: Tomislav Rogić
Voditelj marketinga i PR-a:
Darija Kralj
Kontakt: cupra(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Škoda
Direktorica marke: Danijela Višnjić
Voditelj marketinga i PR-a:
Sanja Stanić
Kontakt: skoda(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

DAS WELTAUTO
Direktor: Hrvoje Miklaušić
Kontakt: dasweltauto(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

MOON
Voditelj: Bojan Tkalec
Kontakt: moon(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

UPRAVA
Martin Wienerroither
Kontakt: info(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr
Vicko Ljuban
Kontakt: info(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

POSTPRODAJA
Direktor postprodaje: Marko Blažević
Voditelj marketinga i PR-a:
Stjepan Nikolac
Skrb o kupcu: Martina Pavlović
Kontakt: postprodaja(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

VELIKI KUPCI
Direktor: Dražen Došen
Kontakt: veliki.kupci(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

ZAŠTITA PODATAKA:
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Website produced by

Internet-Agentur Salzburg Logo
Vivid Planet Software GmbH
Internet-Agentur Salzburg
Hopfgartenstraße 10
A-5302 Henndorf a. Wallersee

http://www.vivid-planet.com