Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica www.porschecroatia.hr posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o.
Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na www.porschecroatia.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

(1.) Sigurnost podataka

(1.1.) Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

(1.2.) Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.  

 (2.) Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

(2.1.) Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

(3.) Prikupljanje i obrada osobnih podataka

(3.1.) Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku (5.) i (6.)).

(4.) Partneri

Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:
- Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg; i
- Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee
- 01 Content & Technology d.o.o. sa sjedištem u 10000 Zagrebu

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Croatia d.o.o.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama. 

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

S koncernom povezana društva Porsche Croatia u tuzemstvu su:

Porsche Croatia d.o.o , sa sjedištem u 10010 Zagreb
Porsche Zagreb d.o.o., sa sjedištem u 10010 Zagreb
Porsche Inter Auto d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb
Porsche Leasing d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb
Porsche Mobiliti d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb
Porsche zastupanje u osiguranju d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb
Porsche Versicherungs AG, Podružnica Zagreb, sa sjedištem u 10090 Zagreb

(5.) Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

Opći obrazac za kontakt

 • Obrazac za kontakt (informacije o pripravništvu, informacije o stručnoj praksi, pitanje vezano uz postupak prijave, pitanje upućeno službi za odnose s klijentima, pitanje upućeno Porsche Croatiji): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se vaši osobni podaci iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci, slobodan tekst).
 • Svrha: odgovor na vaš upit
 • Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

*Točna podatkovna polja: predmet, e-mail, naslov, način oslovljavanja, ime, prezime, vaša obavijest

Video nadzor

 • Video snimka obuhvaćena perimetrom kamera postavljenih u ulaznom hodniku (zajednički prostor na svakom katu), ulazu/izlazu na požarne stepenice i komunikacijskoj sobi
 • Svrha: video nadzor s ciljem zaštite osoba, radnih prostora, imovine i poslovnih interesa
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: 30 dana

Pozivanje, fotografiranje i snimanje evenata i sličnih događanja

 • Pozivanje, fotografiranje i snimanje događanja
 • Kontaktni i identifikacijski podaci, fotografije, video zapisi (snimke)
 • Svrha: informativne, promotivne, marketinške svrhe
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Razdoblje pohrane: trajno u svrhu dokumentiranja (povijesnih) događanja društva

(6.) Prava koja Vam pripadaju
Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

(6.1.) Pravo na pristup osobnim podacima 
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

(6.2.) Pravo na ispravak 
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

(6.3.) Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.
Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.  

(6.4). Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka
- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

(6.5.) Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

(6.6.) Pravo na podnošenje prigovora
Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na  obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

(6.7.) Pravo na žalbu
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.

Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

(7.) Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

(7.1) Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 29.04.2019. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

(8.) Voditelj obrade i Povjerenik za zaštitu podataka

Porsche Croatia d.o.o.
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr