Izjava o zaštiti osobnih podataka kupaca, dobavljača i poslovnih partnera

Kroz ovu Izjavu Porsche Croatia d.o.o. (Porsche Croatia)  sa sjedištem  na adresi  Miroslava Miholića 2, 10010 Zagreb informira kupce, dobavljače, poslovne partnere i ostale osobe čije podatke obrađuje u okviru svoje djelatnosti, o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka te o dostupnim pravima.

Informacije o obradi osobnih podataka koje Porsche Croatia provodi u vezi s internetskim stranicama i aplikacijama pronaći ćete na predmetnim stranicama i aplikacijama.

Porsche Croatia je voditelj obrade osobnih podataka te prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) i drugim primjenjivim propisima u području zaštite osobnih podataka.

U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Croatia na e-mail adresu: zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

(1.) Sigurnost podataka
U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Croatia poduzelo je prikladne tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano poboljšavaju i prilagođavaju aktualnim tehnološkim standardima.

(2.) Partneri
Porsche Croatia ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera, npr.  u poslovima IT podrške, promocije te marketinških aktivnosti. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s propisima o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju neovlaštenim trećim stranama.

(3.) Svrhe i pravne osnove obrade osobnih podataka

(3.1) Poduzimanje predugovornih radnji i izvršenje ugovornih obveza

Društvo je generalni zastupnik za marke automobila  Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Das WeltAuto i Volkswagen gospodarska vozila te kupcima pruža prodajne i servisne usluge.

Osnovne usluge koje Porsche Croatia pruža su uvoz te prodaja novih i rabljenih vozila, kao i rezervnih i zamjenskih dijelova i druge dodatne opreme za vozila.

U svrhe pružanja ovih usluga Porsche Croatia će izravno ili putem svoje servisne mreže prikupiti podatke o vozilu koji mogu uključivati i Vaše osobne podatke u svojstvu vlasnika, prodavatelja, kupca ili potencijalnog kupca vozila i/ili dodatne opreme ili usluga.

Podaci koje pri tom prikupimo većinom se odnose na brojeve šasije i tehničke karakteristike vozila, no mogu sadržavati i osnovne identifikacijske podatke. Ovi  podaci su nužni  za izvršavanja prava i obveza iz ugovora (npr. ugovora o kupnji vozila ili dodatne opreme) ili poduzimanja predugovornih radnji na zahtjev ispitanika (npr. izrada ponude za vozilo ili kupnju dodatne opreme vozila). Također, u okviru ugovornih obveza koje proizlaze iz jamstva i ugovornog održavanja vozila Porsche Croatia obrađuje podatke o vozilima i razmjenjuje ih s proizvođačima (npr. izrada digitalnog plana održavanja vozila).

(3.2.) Izvršavanje zakonskih obveza

Pružanje naših usluga regulirano je posebnim zakonskim propisima sukladno kojima smo, prije sklapanja, za vrijeme trajanja i nakon prestanka poslovnog odnosa, obvezni obrađivati Vaše podatke.

Zakonske obveze podrazumijevaju primjerice izdavanje potvrde proizvođača o tehničkim podacima vozila prilikom uvoza, prikupljanje informacija o vozilima za koje postoji obveza plaćanja poreza na promet motornim vozilima, izdavanje probnih registarskih pločica, fiskalizaciju računa i druge obveze.

U navedenim i drugim postupcima obrade prikupljamo i obrađujemo samo one osobne podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade ili su definirani zakonskim propisom.

(3.3.) Ostvarenje naših legitimnih interesa

U okviru svojeg poslovanja Porsche Croatia d.o.o. ima određene legitimne interese za obradu osobnih podataka. Takve obrade osobnih podataka provode se isključivo kada su naši interesi opravdani i nemaju negativnog utjecaja na Vaša prava i slobode.

Temeljem legitimnog interesa provodimo primjerice, poslovnu analitiku i statističko izvještavanje, usko surađujemo s proizvođačima i pružamo im podršku u odnosu s kupcima, vodimo evidencije o korištenim pravima iz jamstva, planiramo izobrazbu i edukaciju zaposlenika partnera dr.

Prilikom stupanja u nove poslovne odnose vršimo procjenu poslovnih partnera koja može uključivati i obradu osobnih podataka vlasnika, direktora ili drugih odgovornih osoba u društvu.

U svrhe zaštite osoba i imovine u službenim prostorima na određenim lokacijama postavljen je sustav videonadzora. Sve lokacije koje su pod videonadzorom označene su lako vidljivima obavijestima koje se sastoje od slike i teksta i jasno ukazuju da je prostor pod videonadzorom.

Također, u okviru zaštite imovine prilikom korištenja vozila na edukacijama, prezentacijama ili drugim događanjima prikupljamo podatke o vozačima u svrhe preuzimanja odgovornosti za eventualnu štetu na vozilima i poduzimao druge nužne radnje u slučaju nastanka štete.

Kupcima  želimo osigurati najbolje korisničko iskustvo i zadovoljstvo našim uslugama i proizvodima stoga  obrađujemo osobne podatke u svrhe pružanja informacija te odgovora na upite.

Društvo kao generalni zastupnik za renomirane marke automobila redovito organizira promotivna događanja poput predstavljanja novih modela vozila, poslovnih druženja, domjenaka, trgovačkih konferencija i dr.

U te svrhe koriste se kontakt podaci (telefonski broj ili adresa elektroničke pošte) putem kojih šaljemo informacije i pozive našim poslovnim partnerima, kupcima, predstavnicima medija i drugim gostima.

Ovisno o trenutnim okolnostima i načinu organizacije, promotivne događanja se snimaju i/ili fotografiraju, o čemu uvijek unaprijed obavještavamo sve goste i sudionike.

(4) Razdoblje čuvanja podataka
Osobne podatke koje obrađujemo temeljem naše zakonske obveze čuvat ćemo sukladno rokovima propisanim predmetnim zakonima (npr. podatke koje smo prikupili temeljem Zakona o računovodstvu , a koji čine knjigovodstvene isprave čuvat ćemo 11 godina od isteka poslovne godine i dr.).

Podatke koje obrađujemo temeljem ugovora obrađivat ćemo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa te maksimalno 5 godina nakon završetka poslovnog odnosa, odnosno nakon podmirenja svih dospjelih potraživanja.

Podatke koje obrađujemo temeljem Vaše privole više nećemo obrađivati nakon što povučete privolu, a takvi podaci će biti brisani ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.

Osobne podatke koje obrađujemo temeljem legitimnog interesa obrađivati ćemo isključivo u razdoblju koje je nužno za postizanje svrhe obrade.

U slučaju postavljanja i obrane pravnih zahtjeva podaci će se čuvati dokle god takav postupak ne bude pravomoćno okončan (postupak za naknadu štete, naplatu potraživanja i drugi sudski postupci).

(5) Prava ispitanika

Ako se obrada temelji na danoj privoli, kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia putem obrasca "Zahtjev za ostvarivanje prava" odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim izravno nama, možete uložiti pritužbu i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

(6) Promjene u Izjavi u zaštiti podataka
Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 18. 10. 2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajat će obavijest o navedenoj promjeni.