Ključna načela

Za koncern Volkswagen Compliance (usklađenost) znači: pridržavanje zakonskih zahtjeva, internih politika i propisa, etičkih načela te vlastitih vrijednosti u svrhu zaštite društva i njegovih marki.

Društvo može biti održivo uspješno samo ako posluje u skladu s načelima integriteta, poštuje zakonske odredbe na globalnoj razini te ispunjava preuzete obveze i etička načela. Usklađenost mora biti opće prihvaćena za sve zaposlenike koncerna u koje se ubrajaju i zaposlenici naših društava.

 

1. Together4Integrity

Upravo kako bi se postigao ovaj cilj pokrenut je projekt na razini cijelog Volkswagen koncerna pa tako i u tvrtki Porsche Croatia kao njegovoj članici, koji pored prodajnih ciljeva predstavlja fokus u okviru definirane Strategije Koncerna do 2025. godine.

Together4Integrity, kraće T4I ("Zajedno za integritet"), cjelovit je program usklađenosti, kulture i integriteta unutar Volkswagen koncerna. S programom T4I koncern teži izvrsnosti u području usklađenosti, kulture i integriteta u svim markama, regijama i društvima u pogledu procesa, struktura, stavova i ponašanja.

Kako uopće definirati što je integritet?

Integritet znači činiti pravu stvar iz vlastitog, osobnog uvjerenja - iz odgovornosti za našu tvrtku, poslovne partnere i kao član društva. U to se također ubraja ustrajnost kada je u pitanju promicanje ispravnih načela i principa - neovisno o emocionalnom, ekonomskom i društvenom pritisku.

"Mi kao Uprava imamo jasan stav:  zalažemo se samo za "čisto" poslovanje i ne toleriramo kršenje pravila. Ukažite ako nešto nije u redu i ako postoje problemi. Zajedno ćemo pronaći konstruktivna rješenja. Svatko od nas odgovoran je za svoje ponašanje. Presudno je na koji način živimo u skladu s ovim načelima i vrijednostima naše grupe." 

>> https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html

 

2. Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja koji se primjenjuje u cijelom koncernu temelj je za sve odluke koje se donose u društvu te nudi smjernice za etičko ponašanje.

Kodeks ponašanja nam pomaže u poštivanju postojećih pravila i propisa, nudi upute, savjete i podršku u svakodnevnim radnim situacijama i donošenju odluka. Fokus je na odgovornosti svakog pojedinog zaposlenika u pridržavanju pravila etičkog ponašanja.