Prodajno/servisna mreža

Obavijest o organizaciji prodajne i servisne mreže

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (Narodne novine br. 37/2011) kao i Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (Narodne novine (Narodne novine 37/2011), određuju uvjete koje sporazumi moraju sadržavati, ograničenja ili uvjete koje sporazumi ne smiju sadržavati, kao i druge uvjete koji se moraju ispuniti za skupno izuzeće takvih sporazuma od primjene odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine 79/09 u verziji 41/2021.).

Nazivi i adrese ovlaštenih trgovaca i servisera za motorna vozila marke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA i ŠKODA s kojima društvo Porsche Croatia d.o.o. ima sklopljene trgovačke i/ili servisne ugovore dostupni su na internetskim stranicama pojedine marke.

S 01.01.2006. godine i stupanjem na snagu Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (Narodne novine 105/2004) društvo Porsche Croatia d.o.o. prodaju novih vozila marki Volkswagen (osobni program i gospodarska vozila), Audi, SEAT, CUPRA i ŠKODA vrši putem kvantitativnog selektivnog distribucijskog sustava određujući kvantitativni kriterij maksimalnog broja trgovaca. Od 01.01.2013. godine na prodaju novih vozila primjenjuje se Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (Narodne novine 37/2011) te društvo Porsche Croatia d.o.o. temeljem navedene uredbe i nadalje primjenjuje kvantitativni selektivni distribucijski sustav za prodaju novih vozila svih marki određujući maksimalni broj trgovaca na nekom području. Temeljem navedenog distribucijskog sustava za tekuću godinu na području Republike Hrvatske kvantitativni kriterij je maksimalno:

  • 6 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku Audi,
  • 19 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku Volkswagen osobna vozila,
  • 16 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku Volkswagen gospodarska vozila,
  • 13 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku Škoda,
  • 6 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku SEAT, od 1.1.2024. godine 5 trgovaca (prodajnih mjesta), od 1.10.2025. godine 4 trgovca (prodajna mjesta) i
  • 5 trgovaca (prodajnih mjesta) za marku CUPRA, od 1.10.2025. godine 4 trgovca (prodajna mjesta).

Kvantitativni uvjet maksimalnog broja trgovaca određen je također i u odnosu na pojedine županije. Pregled broja trgovaca za pojedinu marku vozila po županijama može se dobiti na pisani zahtjev.

Trenutačno su popunjena sva prodajna mjesta.

U odnosu na pružanje usluga popravka i održavanja motornih vozila, kao i na prodaju originalnih rezervnih dijelova svih marki, društvo Porsche Croatia d.o.o. od 01.01.2006. godine primjenjuje isključivo kvalitativni selektivni distribucijski sustav.

Kvalitativne uvijete za pristupanje našoj mreži ovlaštenih partnera dostavit ćemo svakom potencijalnom partneru na njegov pisani zahtjev.

Nazivi i adrese od strane društva Porsche Croatia d.o.o. ovlaštenih trgovaca i servisera za motorna vozila marke Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA i ŠKODA dostupni su na Internet stranicama pojedine marke. Informacije o tijeku kandidature za dobivanje statusa ovlaštenog servisnog partnera, Porsche Croatia d.o.o. mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

 

Porsche Croatia d.o.o.

Miroslava Miholića 2
PP 367
HR-10010 Zagreb

E-mail:
service-support(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Kontakt osoba: Andreas Mitulinski